Under 2018 har vi byggt ny anläggning för produktion, försäljning och egen användning av förnyelsebar energi i form av träflis/spån. Vi har i samband med detta byggt nya virkestorkar och gjort oss oberoende av el för uppvärmning av hela anläggningen. Projektet har delvis finansierats med Europeiska jordbruksfondens stöd för landsbygdsutveckling.