Kilsågade golvplankor är sågade efter stockens ytterkanter och blir lika koniska som stocken de kommer ifrån.

Läggs varannan topp mot rot.

Bredderna ligger mellan ca 250-350 mm.

Tjocklek 32 mm kostar 1 195 kr/m2

Tjocklek 25 mm kostar  980 kr/m2

Enbart grova rotstockar av högsta kvalitet duger till våra golv.